Palvelut

Tuki- liikuntaelinsairauksien fysioterapia

Toimintamme perustuu kliiniseen tutkimukseen.Fysioterapia sunnitellaan  ja toteutetaan  sinulle henkilökohtaisesti ja se sisältää  tarvittaessa kotiharjoitusohjelmia. Meillä on vuosien kokemus hoitotyöstä. Aloitamme hoidon ongelman etsimisellä ja määrittelemisellä, jotta hoito kohdistuu ongelman aiheuttajaan eikä pelkkään oireeseen.

Manuaalinen terapia

Manuaalinen terapia sisältää erilaisia  mobilisaatioita, jotta esimerkiksi huonosti toimivat lihakset ja nivelet saadaan liikkumaan. Manuaalisessa fysioterapiassa kehoa hoidetaan erilaisin nivel-, hermo- ja pehmytkudoskäsittelyin sekä faskiakäsittelyin.

Leikkauksesta kuntouttava fysioterapia

(Pre- ja post-operatiivinen fysioterapia)

Fysioterapialla nopeutetaan ja tehostetaan  ennen että jälkeen leikkauksen paranemista.

Lojer carpe FX

Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttisen harjoittelu meillä perustuu aina toiminnallisuuteen. Mielestämme sillä saavutetaan paras hyöty sinulle.

Urheilufysioterapia

Urheilijan fysioterapia on eriasteista vammojen ehkäisyä, hoitoa  ja kuntoutusta yhteistyö kumppaneiden kanssa.

Kuntosaliohjelmat

Kuntosaliohjelmat laaditaan siten, että  se tukee toiminnallisuutta.

Manuthera

Kinesioteippaus

Kinesioteippausta käytetään  erilaiten  ja asteisten vammojen ja kivun hoidossa.  Sillä tuetaan, ohjataan  ja sitä on mukavakäyttää. Kinesioteippaus kestää suihkun ja saunan ja pysyy yleensä useita päiviä kiinni ihossa.

Asiantuntijaluennot

Meillä on käytössa hoitofilosofia, jossa pyritään ymmärtämään rakenteita ja niiden toimintaa vuorovaikutus suhteessa terveyteen. Tutkimusmenetelmiin kuuluu haastattelu, erilaiset testaukset sekä mittaukset ja käsin tehtävä tunnustelututkimus eli palpaatio jokaisen tarpeiden mukaisesti. Pyrimme löytämään minkälainen hoito on kullekin asiakkaalle mielekäs ja tarpeenmukainen.